Ledige plasser for nye skoler!

Bjørnsund Leirskole har noe ledig kapasitet til å ta imot nye skoler. Dette gjelder spesielt vårsemestret fra uke 11 til og med uke 25.

sigurd.pedersen@hustadvika.kommune.no // 922 54 052