Regler for oppholdet ved Bjørnsund Leirskole

Elevene får en gjennomgang i reglene den første dagen på leirskolen.

 1. Grunnregel
 • Vi skal alle samarbeide og hjelpe hverandre slik at oppholdet blir lærerikt og trivelig.
 1. Der vi bor
 • Du har ansvaret for rommet der du bor.
 • Alle har krav på å være i fred når en er på rommet sitt. Derfor skal en banke på og vente på svar før en går inn på andre sine rom.
 1. Renhold
 • Elevene må selv sørge for orden og renhold på internatbyggene der de bor.
 • Alle skal etter tur ta del i renholdet. Det blir hengt opp vaskelister der en kan se hva en skal gjøre.
 1. Mobilfri skole
 • Bjørnsund leirskole er en mobilfri skole, det betyr at vi ikke ønsker at elevene medbringer mobiltelefon til Bjørnsund. Vi har gode erfaringer med ordningen. Elevene blir mer aktive, mer sosiale og får flere nye venner under oppholdet.
 1. Skade på eiendom
 • Alle skal oppføre seg slik at ingenting blir ødelagt. Skulle det likevel skje, må en straks melde frå til lærer.
 • For skade på eiendom kan det kreves erstatning.
 1. Natur og dyreliv
 • Om våren skal en holde god avstand til reir og fugler. Det er strengt forbudt å plukke egg.
 • Plantelivet på Bjørnsund er sårbart. La planter og blomster stå i fred.
 • Hjelp oss å holde naturen rein. Kast søppel i søppeldunkene!
 1. Forholdet til andre på Bjørnsund
 • Vis respekt for og ta hensyn til andre på Bjørnsund.
 • La andre sine båter og eiendommer være i fred.

Last ned i PDF-format her: Regler for opphold ved Bjørnsund Leirskole