Regler for oppholdet ved Bjørnsund Leirskole

Elevene får en gjennomgang i reglene den første dagen på leirskolen.

1. Grunnregel
• Vi skal alle samarbeide og hjelpe hverandre slik at oppholdet blir lærerikt og trivelig.

2. Der vi bor
• Du har ansvaret for rommet der du bor.
• Alle har krav på å være i fred når en er på rommet sitt. Derfor skal en banke på og vente på svar før en går inn på andre sine rom.

3. Renhold
• Elevene må selv sørge for orden og renhold på internatbyggene der de bor.
• Alle skal etter tur ta del i renholdet. Det blir hengt opp vaskelister der en kan se hva en skal gjøre.

4. Skade på eiendom
• Alle skal oppføre seg slik at ingenting blir ødelagt. Skulle det likevel skje, må en straks melde frå til lærer.
• For skade på eiendom kan det kreves erstatning.

5. Natur og dyreliv
• Om våren skal en holde god avstand til reir og fugler. Det er strengt forbudt å plukke egg.
• Plantelivet på Bjørnsund er sårbart. La planter og blomster stå i fred.
• Hjelp oss å holde naturen rein. Kast søppel i søppeldunkene!

6. Forholdet til andre på Bjørnsund
• Vis respekt for og ta hensyn til andre på Bjørnsund.
• La andre sine båter og eiendommer være i fred.

Last ned i PDF-format her: Regler for opphold ved Bjørnsund Leirskole