Regler for oppholdet ved Bjørnsund Leirskole

Elevene får en gjennomgang i reglene den første dagen på leirskolen.

 1. Grunnregel
 • Vi skal alle samarbeide og hjelpe hverandre slik at oppholdet blir lærerikt og trivelig.
 1. Der vi bor
 • Du har ansvaret for rommet der du bor.
 • Alle har krav på å være i fred når en er på rommet sitt. Derfor skal en banke på og vente på svar før en går inn på andre sine rom.
 1. Renhold
 • Elevene må selv sørge for orden og renhold på internatbyggene der de bor.
 • Alle skal etter tur ta del i renholdet. Det blir hengt opp vaskelister der en kan se hva en skal gjøre.
 1. Mobilfri skole
 • Bjørnsund leirskole er en mobilfri skole, det betyr at det ikke tillatt for elever å medbringer mobiltelefon til Bjørnsund. Vi har gode erfaringer med ordningen. Elevene blir mer aktive, mer sosiale og får flere nye venner under oppholdet.
 1. Skade på eiendom
 • Alle skal oppføre seg slik at ingenting blir ødelagt. Skulle det likevel skje, må en straks melde frå til lærer.
 • For skade på eiendom kan det kreves erstatning.
 1. Natur og dyreliv
 • Om våren skal en holde god avstand til reir og fugler. Det er strengt forbudt å plukke egg.
 • Plantelivet på Bjørnsund er sårbart. La planter og blomster stå i fred.
 • Hjelp oss å holde naturen rein. Kast søppel i søppeldunkene!
 1. Forholdet til andre på Bjørnsund
 • Vis respekt for og ta hensyn til andre på Bjørnsund.
 • La andre sine båter og eiendommer være i fred.

Last ned i PDF-format her: Regler for opphold ved Bjørnsund Leirskole