Informasjon til besøkende skoler

Skoler med langtidsreservasjon
6 måneder før oppholdet fyller dere ut dette skjemaet på hjemmesiden til Hustadvika kommune (med bl.a. antall elever, spesielle behov og kontaktinformasjon.)

Dersom det er endringer i elevantall ber vi dere sende inn skjemaet på nytt.

Nederst på høyre side kan dere laste ned et infoskriv som kan sendes ut til foreldre i forkant av leirskoleoppholdet.

Skoler som ønsker å få plass på Bjørnsund leirskole
Ta kontakt med rektor Sigurd Pedersen med informasjon om navn på skolen, klassetrinn, antall elever og ønsket tidspunkt for oppholdet.