På rotur til Søre Bjørnsund

Bjørnsund leirskole

På Bjørnsund leirskole lærer elevene om ulike sider ved livet i og ved havet. Vi vil gi elevene oppgaver der oppdagerglede og nysgjerrighet styrer arbeidsinnsatsen, og frisk luft og fysisk aktivitet er viktige innslag. Gjennom aktivitetene lærer elevene å samarbeide, og aktivitetene gir store naturopplevelser! Elevene lærer å ro tradisjonelle færinger, og i løpet av uka mestrer de både bølger og strøm uten problemer. De lærer også å egne krabbeteiner og sette garn selv.

Leirskolen har stort fokus på å formidle Bjørnsunds rike kystkultur, og hvordan folk har overlevd på kysten opp gjennom årene. Elevene får innføring i fiske, fangst og fiskeforedling, og de lærer om plantene, dyrene og fiskene som lever på kysten. Hvor lever de, og hvorfor lever de akkurat her, er sentrale spørsmål. Dagene blir tilbragt på eller ved havet, og derfor blir det lagt stor vekt på kjennskap til vær og vind, strøm og bølger. Elevene vil lære å ha respekt for havet, og hvordan en bør og skal ferdes i båt. En viktig del av læringa er å fiske, og deretter å bløgge og sløye fisken. Elevene lærer hvor bra fersk sjømat er for kroppen, og hvor godt det smaker!

Bjørnsund leirskole er anbefalt av Norsk Leirskoleforening.