Program

Mandag
Innkvartering, informasjon og ro-eksamen!

Tirsdag
Havfiske, natursti, vi setter garn og teiner, rotur og ro-orientering.
Vasking og kiosk på kvelden.

Onsdag
Vi tar opp garn og teiner, ser på fangsten, tur til Ergan kystfort på Bud.
Krabbeakademi på kvelden.

Torsdag
Tur til fyret og fjæreekskursjon.
Fortellerkveld.

Fredag
Rydding, vask og vaskesjekk, avreise.

Programmet er avhengig av vær og vind, og det kan skje endringer!

Facebook
Facebook