Informasjon til besøkende skoler

Skoler med langtidsreservasjon
6 måneder før oppholdet fyller dere ut dette skjemaet på hjemmesiden til Hustadvika kommune (med bl.a. antall elever, spesielle behov og kontaktinformasjon.)

Dersom det er endringer i elevantall ber vi dere sende inn skjemaet på nytt.

Nederst på høyre side kan dere laste ned et infoskriv som kan sendes ut til foreldre i forkant av leirskoleoppholdet.

Skoler som ønsker å få plass på Bjørnsund leirskole
Ta kontakt med rektor Sigurd Pedersen med informasjon om navn på skolen, klassetrinn, antall elever og ønsket tidspunkt for oppholdet.

Leirskolen har noe ledig plass til nye skoler. Dette gjelder spesielt vårsemestret fra uke 11 til og med uke 25.